Stanovisko SDSS Pezinok k petičnej akcii občianskej iniciatívy Človek v meste

Mestská organizácia SDSS Pezinok / Apríl 2000 / Prečítané 2040 krát
MsO SDSS vždy zastávala názor, že správa vecí verejných je v demokratickom samosprávnom systéme komunálnej politiky nielen vecou volených orgánov, ale aj - či najmä - občianskym právom každého občana. Z tohto hľadiska víta a podporuje aktivitu občianskej iniciatívy Človek v meste a oceňuje fakt, že prostredníctvom petičnej akcie sa k otázke výstavby a prevádzkovania čerpacej stanice pohonných hmôt OMV na Moyzesovej ulici vyslovilo už vyše 3500 občanov Pezinka. Táto skutočnosť - podobne ako v nedávnom prípade zápasu proti zriadeniu skládky nebezpečného odpadu na území nášho mesta - opätovne potvrdzuje nielen občiansku vyspelosť, ale aj pocit spoluzodpovednosti Pezinčanov za budúcnosť mesta, ich záujem a ochotu angažovať sa v otázkach týkajúcich sa kvality životného prostredia a celkového vzhľadu Pezinka.
MsO SDSS pokladá petičnú akciu občianskej iniciatívy Človek v meste proti výstavbe a prevádzkovaniu čerpacej stanice pohonných hmôt OMV na Moyzesovej ulici za podnet, ktorý rozhodne nemožno prehliadať. Preto na marcovom zasadaní MsO SDSS jej členovia prijali uznesenie, v ktorom vyjadrili zásadný nesúhlas s realizáciou tohto projektu a zaviazali poslancov MsZ za SDSS, aby toto stanovisko presadzovali v mestských samosprávnych orgánoch.
MsO SDSS bude teda prostredníctvom svojich poslancov nielen pozorne sledovať postup MsZ v tejto záležitosti, ale aj obhajovať záujem a vôľu občanov Pezinka, prejavenú v petičnej akcii. Zároveň však bude dbať aj na to, aby ani v prípade zamietavého stanoviska MsZ k výstavbe a prevádzkovaniu čerpadla pohonných hmôt OMV na Moyzesovej ulici nedošlo k ohrozeniu či odsunutiu komplexného riešenia dopravnej situácie na križovatke ulíc Moyzesova - Holubyho - Jesenského.

Ohodnoťte článok: