VÝSTAVY V KC

Apríl 2000 / Prečítané 2013 krát
Kultúrne centrum Pezinok v mesiaci máji pozýva na návštevu výstav v minigalérii na 1. poschodí:
1.-14.5. EURÓPA V KRÁSNEJ LITERATÚRE - výstava diel európskych autorov v rámci roku Európy, spoločné dedičstvo, na základe rozhodnutia členských krajín Rady Európy (garant Malokarpatská knižnica Pezinok);
15.-28.5. VINOHRADNÍCTVO MALOKARPATSKÉHO REGIÓNU A REGIÓNU WIENER NEUSTADT, družobný projekt študentov Gymnázia Pezinok a Gymnázia Wiener Neustadt.

Ohodnoťte článok: