Poďakovanie

Apríl 2000 / Prečítané 2204 krát
Zarmútení hlbokým žiaľom, úprimne ďakujeme všetkým príbuzným a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť 2.3. 2000 s naším drahým zosnulým Jozefom Krasňanským, rodákom z Grinavy. Ďakujeme tiež za kvetinové dary a za prejavy sústrasti.

manželka Valéria a synovia s rodinami


Ohodnoťte článok: