SDSS bilancovala svoju činnosť

MsO SDSS / Apríl 2000 / Prečítané 1917 krát
Dňa 13. marca 2000 sa konala výročná členská schôdza MsO SDSS Pezinok, na ktorej jej členovia zhodnotili svoju prácu za uplynulý rok. Rokovanie sa sústredilo na dva základné okruhy otázok: postavenie SDSS na slovenskej politickej scéne a pôsobenie MsO v komunálnej politike. Kým v prvej oblasti zaujala MsO kritický postoj k aktivite vrcholných orgánov a predstaviteľov SDSS pri presadzovaní princípov sociálno-demokratickej politiky v rámci volebného programu SDK, ktorý budú delegáti MsO tlmočiť aj na nadchádzajúcom jesennom 7. zjazde SDSS, v druhej oblasti mestská organizácia konštatovala, že v komunálnej politike nielen prostredníctvom poslancov za SDSS v mestskom zastupiteľstve, ale aj aktívnou prácou svojich členov v komisiách MsZ sa SDSS významne podieľa na plnení volebného programu , sledujúc pritom záujmy občanov a ďalšie skvalitnenie života v našom meste. MsO zaviazala svojich poslancov v MsZ, aby na rokovaniach mestského "parlamentu" aj v budúcnosti dôrazne nastoľovali podnety prichádzajúce priamo od občanov Pezinka a aktívne prispievali k ich riešeniu.

Ohodnoťte článok: