ŽIDOVSKÉ PAMIATKY

Apríl 2000 / Prečítané 3071 krát
ŽIDOVSKÉ PAMIATKY


Stará synagóga

Bola postavená na mieste dnešného Kresťanského domu v polovici 17. storočia, na základe iniciatívy grófa Pálffyho, ktorý podporoval usádzanie Židov na svojich majetkoch. V Pezinku to bolo na tzv. Čikošnej. V miestnej tradíci sa táto synagóga nazývala aj Pálffyho synagógou (Pálffy-šúl). Svoju funkciu pravdepodobne stratila po postavení novej synagógy v roku 1869. Jej múry boli neskôr použité na stavbu kina.


Nová synagóga
Nová synagóga bola postavená v roku 1869. Stála mimo mestských hradieb a mala rozmery 25x14 metrov. Stavba bola postavená v maursko-byzantskom štýle a vyzdobená dvoma chrámovými vežičkami a bohatou štukovou ornamentikou. Synagóga bola zatvorená v roku 1943 a dokumentácia a sakrálne predmety sa dostali na radnicu a odtiaľ po oslobodení do mestského múzea. Po vojne bola synagóga premenená na sklad a dnes sa na jej mieste nachádza budova Slovenskej sporiteľne. V jej blízkosti bol tiež vybudovaný byt pre kantora, mikva (rituálne kúpele) a kóšer bitúnok.

Starý židovský cintorín
Dnes už neexistuje. Mal plochu 75x50 metrov a nemal samostatný vchod. Vstupovalo sa doňho cez dvor súkromného domu. Dnes sa na jeho mieste rozkladajú domy a záhrady. Pôvodne bol zo všetkých strán ohradený asi trojmetrovým múrom. Na základe zachovaných úlomkov náhrobných kameňov sa zistilo, že sa tu pochovávalo ešte v roku 1799. Počas druhej svetovej vojny použili nemeckí vojaci náhrobné kamene z cintorína na výstavbu strategickej cesty a plochu cintorína používali na výcvik psov. Dá sa predpokladať, že vzhľadom na pomerne vysoké počty Židov, žijúcich v Pezinku v stredoveku, bol v okolí mesta ešte jeden, dodnes nelokalizovaný židovský cintorín.

Nový židovský cintorín
Mal rozmery 60x60 metrov a bol čiastočne ohradený múrom. Dodnes sa z neho zachovala len malá časť pomníkov a náhrobných kameňov, ktoré boli pôvodne zo sivého alebo bieleho mramoru. Nápisy na nich sú v nemeckom a hebrejskom jazyku. Najstarší zachovaný náhrobok je datovaný rokom 1856. Márnica cintorína bola zničená v roku 1956. Peter Wittgrúber
Ohodnoťte článok: