Spomienka

Apríl 2000 / Prečítané 1736 krát

23. mája 2000 uplynie 10 rokov, čo nás navždy opustil náš milovaný manžel a otec JOZEF ŠVARC, fotograf.

S láskou a úctou spomína
Manželka Betka a deti


Dňa 1. mája 2000 uplynie 5 rokov, čo nás navždy opustil Jaroslav MIHALOVIČ. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

Manželka Jozefína,
deti Alenka a Jaroslav


Dňa 1. mája 2000 uplynie rok, čo nás navždy opustil manžel a otec MILAN SATKO. Tí, ktorí ste ho poznali, prosíme, venujte mu tichú spomienku.

Manželka a dcéry Barborka a Dominika


Ohodnoťte článok: