Vyhodnotenie literárnej súťaže

Apríl 2000 / Prečítané 2289 krát
Dňa 9. marca 2000 na Mestskom úrade v Pezinku vyhodnotila odborná porota VIII. ročník Literárnej súťaže žiakov a študentov o cenu primátora mesta Pezinok. Do súťaže bolo prihlásených 70 súťažných prác. Porota v zmysle propozícií určila poradie v jednotlivých kategóriach:

Žiacke práce - PRÓZA
1. miesto - Pok - autorka Kristína Pokorná, ZŠ Pezinok-Orešie;
2. miesto - Život - autorka Lívia Kľúčiková, ZŠ Kupeckého Pezinok;
3. miesto - Dievčatko - autorka Andrea Heldová, ZŠ Fándlyho, Pezinok,
- Fantázia - autorka Lucia Pravdová, ZŠ Kupeckého, Pezinok;

Žiacke práce - POÉZIA
1. miesto - Sen - autorka Lenka Šušolová, ZŠ Kupeckého, Pezinok;
2. miesto - Myšlienky - autorka - Zuzana Paulová, ZŠ Holubyho, Pezinok,
3. miesto - Október - autorka - Barbora Berezňáková, ZŠ Fándlyho, Pezinok,

Študentské práce - PRÓZA
1. miesto - Lucia - autorka Lucia Baničiarová, SZŠ Bratislava;
2. miesto - Dedinka - autorka Katarína Nosálová, OA Pezinok,
3. miesto - Ankara - autor Matej Kankara, Gymnázium Pezinok,
- Miro - Miro, Gymnázium, 2.C;

Študentské práce - POÉZIA
1. miesto - Strelec - autor - Milan Lupa, Gymnázium Pezinok;
2. miesto - Jarka - autorka Zuzana Gašparovičová, SOU M.R. Štefánika, Pezinok, nadst. št.;
- Jolana - autorka Zuzana Sabová, SOU M.R. Štefánika, Pezinok;
3. miesto - Celaskon - autorka Katarína Bauerová, OA Pezinok.

Porota udelila čestné uznanie Zuzke Behúnovej, žiačke ZŠ Na bielenisku 2 v Pezinku, za prózu s heslom Jar, s názvom Stratená sloboda.
Slávnostné odovzdanie cien sa uskutočnilo dňa 14. apríla na Mestskom úrade.