Pohnú sa ľady okolo Grandu?

Apríl 2000 / Prečítané 2543 krát


   Už desať rokov je v centre Pezinka opustený hotel Grand, ktorý stále čaká na rekonštrukciu. V okresnom meste chýbajú na jednej strane hotelové kapacity, na druhej je tu takýto objekt, ktorý neplní svoj účel. Aká je vlastne situácia s Grandom? Zaujíma sa vôbec mesto o tento problém? Aj tieto otázky sme položili prednostovi MsÚ v Pezinku JUDr. Ladislavovi Šafárovi:

Hotel Grand na Radničnom námestí chátra a mestu chýbajú ubytovacie kapacity...   - Pezinské hotely Grand i Baba a modranský hotel MODRA, patriace Reštauráciám Malacky, sprivatizovala pred desiatimi rokmi firma Karpatia a.s. Trnava. Hneď od začiatku sa to nezdalo právne v poriadku, preto primátori Pezinka a Modry prostredníctvom krajskej prokuratúry túto privatizáciu napadli. Nazdávali sa, že aj tento nehnuteľný majetok, podobne ako budovy iných štátnych podnikov miestneho hospodárstva a služieb, mali prejsť pod správu mesta, tam kde sa nachádzali.
Okresný súd Bratislava-vidiek I svojim rozhodnutím zo dňa 25.10. 1996 vyhlásil, že tento prevod majetku bol neplatný. Rozsudok potvrdil aj Krajský súd v Bratislave, ktorý sa zaoberal odvolaním Karpatie voči rozhodnutiu prvostupňového súdu. Z tohto jednoznačne vyplýva, že táto privatizácia bola neplatná a dnes sme v situácii, ako pred ňou. Problém je ale v tom, že v období medzi pojednávaniami na okresnom a krajskom súde, Karpatia hotely Modra v Modre a hotel Baba predala. Nemali s tým veľké problémy, lebo na katastrálnom úrade neboli urobené patričné opatrenia na zamedzenie predaja. V prípade Grandu k prevodu už nedošlo. Zo strany Karpatie i naďalej však zaznamenávame snahy o odkúpenie pozemku pod hotelom, ktorý je majetkom mesta. S tým ale, samozrejme, súhlasiť nemôžeme.

Zdá sa teda, že ku konečnému vyriešeniu tejto situácie už nestojí nič v ceste...
- Na prvý pohľad sa to môže zdať, ale nie je to tak. Keďže š.p. Reštaurácie Malacky už neexistuje, majetok má byť vrátený štátu. Boli dohady, kto má za štát konať. Keďže ide o podnikateľské priestory, neprináleží to okresnému úradu. Vec skončila nakoniec na Ministerstve pre privatizáciu národného majetku. Okrem toho nie je ešte doriešené tzv. dovolanie na Najvyššom súde SR, ktoré podala 26.6.1998 Karpatia v snahe zvrátiť rozhodnutie Krajského súdu.
Sú tu však i nedoriešené majetkové veci. Karpatia namieta, že na rekonštrukciu mala vybavený úver v sume 22 mil. Sk, z ktorého už, vraj, časť preinvestovala. Na druhej strane od Karpatie žiadajú splatenie svojich pohľadávok Slovenská sporiteľňa a.s. a ďalší. Mesto Pezinok vyčíslilo sumu 18,5 milióna Sk za neuhradené dane a poplatky. Karpatia je momentálne v likvidácii a mesto si túto sumu nárokuje formou exekúcie. Pokiaľ ide o hotel Grand, vieme, že súdny znalec odhadol nehnuteľnosť na 9,5 mil.ióna Sk, pričom vyhlásil, že trhová hodnota je o pol milióna vyššia.

Teraz je teda na rade ministerstvo privatizácie a súd...
- Presne tak. Predpokladáme, že na Najvyššom súde SR potvrdia
rozhodnutie Krajského súdu zo dňa 24.2.1998 o neplatnosti privatizácie. O ďalšom postupe potom musí rozhodnúť ministerstvo. Akú alternatívu z ponúkaných možností zvolí, nevieme. Pri každom rokovaní však zdôrazňujeme, že máme záujem, aby sa riešenie tejto situácie urýchlilo, lebo objekt chátra a špatí námestie. Okrem toho mesto veľmi potrebuje solídnejšie ubytovacie kapacity. Aj keď neustále robíme kroky, aby sa veci pohli dopredu, samotné riešenie na súde a na ministerstve už urýchliť nemôžeme.


Ohodnoťte článok: