Seminár pre učiteľov

L. Štefko / Apríl 2000 / Prečítané 2083 krát
Dňa 23. marca sa uskutočnil v Modre okresný seminár učiteľov dejepisu a občianskej náuky, ktorý zorganizovali OV SZPB Pezinok a Odbor školstva, mládeže a telesnej výchovy OkÚ Pezinok.
Prednášky boli zamerané na témy: Politický systém a režim Slovenskej republiky v rokoch 1939-1945, Deformácie pri interpretácii protifašistického odboja a SNP, Vojnová slovenská republika, štátostrana HSĽS, protižidovské zákony, prezident Tiso a iné.
Na seminári sa zúčastnilo 22 učiteľov z celého okresu Pezinok.

Ohodnoťte článok: