OZNAM

Riaditeľstvo školy / Apríl 2000 / Prečítané 2098 krát
Riaditeľstvo Základnej školy Pezinok, Fándlyho ul. 11 oznamuje, že v školskom roku 2000/ 2001 otvára v 5. ročníku triedu s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov.
Záujemcovia o štúdium v uvedenej triede sa môžu prihlásiť písomne do 10. mája 2000. Žiaci sa podrobia výberovej skúške z matematiky.
Prihlásiť sa môžu aj žiaci, ktorí si dali prihlášku na 8-ročné Gymnázium v Pezinku a v Modre. Ak na gymnáziu úspešne vykonajú prijímacie pohovory a nebudú prijatí pre nedostatok miesta, zaradíme ich do tejto triedy bez výberovej skúšky.
Vo výberovej triede sa vyučuje anglický jazyk, od 8. ročníka informatika. Na škole je zriadená počítačová učebňa. Bližšie informácie na riaditeľstve ZŠ Pezinok, Fándlyho ul. 11, na tel. čísle 641 2253.

Ohodnoťte článok: