Ako pokračuje rekonštrukcia krytého bazéna?

Apríl 2000 / Prečítané 2164 krát
  S touto otázkou sme sa v polovici apríla obrátili na riaditeľa Podniku bytových služieb Severína Sandtnera:
V bazéne je zatiaľ halda lešenia, ale tempo rekonštrukčných prác ide podľa harmonogramu. V septembri sa tu vraj isto bude kúpať- Výstavba plavárne pokračuje podľa harmonogramu, ktorý bol dohodnutý s dodávateľom Stavebno-obchodným združením Krajčovič-Cíferský. V súčasnosti sú ukončené práce na streche, na elektroinštalácii, zdravotechnike a kúrení. Dokončuje sa vzduchotechnika, robia sa obklady a bol už doriešený aj stropný obklad nad bazénom. Namiesto pôvodne navrhovaného dreva to budú lišty z PVC. Tieto práce sa realizujú v priebehu štyroch až šiestich týždňov, potom sa začne montáž technológie a dokončia sa obklady a interiéry. Predpokladáme, že všetky práce budú ukončené do konca júna a prevádzka sa začne o tri mesiace neskôr. Je doriešená aj otázka prenájmov prevádzok plavárne. Komisia vybrala dvoch nájomcov - p. Veneniho (expresso) a MUDr. Palka (elektroliečba, elektroterapia, masáž, sauna).

Ohodnoťte článok: