J. Dubovský odchádza do dôchodku

Apríl 2000 / Prečítané 2444 krát
Primátor I. Pessel navštívil J.Dubovského a poďakoval mu za spoluprácu   PhDr. Ján Milan Dubovský vlani oslávil vzácne pracovné jubileum - 40-ročné pôsobenie vo funkcii riaditeľa Štátneho okresného archívu pre okresy Pezinok, Malacky a Senec. V roku 2000, keď sa dožíva 67 rokov, nadišiel čas rozlúčky s dlhoroč-ným pracoviskom a odchádza do dôchodku.
Pozíciu riaditeľa opúšťa s pocitom dobre vykonanej práce. Za jeho pôsobenia sa okresný archív stal významnou odbornou inštitúciou.
J. Dubovský je autorom desiatok odborných štúdií, posudkov a kníh. Z publikovaných prác sú známe Dejiny Pezinka, Šenkvíc, štúdie z Dejín Modry, Svätého Jura, Vištuku a Limbachu. V roku 1998 vyšla jeho monografia Akcia kláštory.
Je dlhoročným členom redakčnej rady mesačníka Pezinčan, v ktorom publikoval množstvo obsiahlejších článkov v rubrike Dejiny mesta, ktoré vyšli v samostatnej monografii Peripetie slobody (1997).
Aj keď mu už zdravie najlepšie neslúži, zostáva naďalej činný, a netají sa tým, že by chcel mnohé ešte urobiť.
Pri príležitosti odchodu do dôchodku za dlhoročnú spoluprácu J. Dubovskému osobne poďakovali primátor Pezinka I. Pessel, viceprimátor O. Solga a šéfredaktor mesačníka Pezinčan M. Oravec.