SVIATOK SOLIDARITY

Apríl 2000 / Prečítané 2089 krát
deň narcisov   V piatok 7. apríla sme mohli v uliciach mesta stretať študentov a deti zo skautského oddielu s desiatkami žltých narcisov a propagačnými materiálmi. V tento deň Liga proti rakovine organizo-vala finančnú zbierku pod názvom Deň narcisov. V našom meste bola zbierka organizovaná druhýkrát, organizačne ju zabezpečoval klub Venuša za úzkej spolupráce so školami, skautským oddielom a miestnymi médiami.
Počas celodennej zbierky sa v Pezinku vyzbieralo 56 tisíc korún, k tomu ešte sumou 1300 Sk prispeli pracovníci Polikliniky Pezinok. Vyzbieraná suma je o vyše 20 tisíc vyššia ako v predchádzajúcom roku.
   Predsedníčka pezinského klubu Venuša Helena Ondrejíčková, ktorá bola hlavnou organizátorkou zbierky, nám na záver povedala: - Deň narcisov sa stal skutočným sviatkom, sviatkom solidarity s ľuďmi postihnutými rakovinou. Vyzbierané peniaze sa použijú na nákup prístrojov, liekov, šírenie osvety o onkologických ochoreniach, výskum liečby. Aby onkologické ochorenia prestali byť našim strašiakom, k tomu sme svojou  troškou prispeli v tento deň všetci - organizátori i tí, ktorí prijateľnou sumou podporili zbierku. Chcela by som v mene Ligy proti rakovine poďakovať všetkým, ktorí pomohli. Vďaka patrí MsÚ za poskytnutie priestorov a občerstvenia pre deti, p. Macekovej a deťom zo skautského oddielu, p. riaditeľke Vodovej a študentkám Gymnázia, p. riaditeľovi Hotovému a žiačkam Obchodnej akadémie, p. riaditeľovi Nagyovi a pracovníkom Polikliniky Pezinok za peňažnú zbierku a pomoc pri preprave materiálov, p. Rybárovej za finančný príspevok a ovocie, p. Jedinákovej za sladkosti pre deti, p. Folrichovej, Skovajsovej a Macekovej za živé kvety, miestnej televízii a časopisu Pezinčan za propagáciu tejto akcie. Ďakujeme tiež všetkým anonymným darcom za finančné príspevky.

Ohodnoťte článok: