Spýtali sme sa Mgr. Olivera Solgu, zástupcu primátora

Apríl 2000 / Prečítané 2046 krát
   Pán viceprimátor, v minulých dňoch ste navštívili družobné mesto Mladá Boleslav. Aký bol cieľ vašej návštevy?
- Cieľom našej návštevy, ktorú som absolvoval spolu s novou riaditeľkou Kultúrneho centra Ing. Ingrid Noskovičovou, bola vzájomná výmena skúseností. V rámci nášho pobytu sme navštívili mladoboleslavské Kultúrne centrum, kde sme dohodli konkrétne výmenné programy. Oboznámili sme sa s rozpočtom, programovou skladbou a celkovou prevádzkou tohto zariadenia. Získali sme kontaktné adresy českých hudobných súborov a divadiel. Navštívili sme mestskú knižnicu, kde sme sa zaujímali o ich činnosť a odovzdali sme tam tiež knihy pezinských spisovateľov, ktoré tam budú prezentované. Pozreli
sme si azylový dom, ktorého zriaďovateľom je mesto a správcom katolícka charita, čo považujeme za veľkú výhodu. Toto sociálne zariadenie, podobné chceme zriadiť aj u nás, funguje bezchybne. Navštívili sme aj bývanie Rómov podobné našej Glejovke. Inšpiratívnou bola pre nás návšteva nového športového centra, ktoré vybudovali podnikatelia. Sú tu atraktívne športoviská, reštaurácia, sociálne zariadenia. O cenné skúsenosti nás obohatila návšteva mladoboleslavského divadla, ktorého súbor sa predstaví aj v našom meste. Odskočili sme si aj do Prahy, tu sme mali možnosť vidieť v kláštore zbierku desiatich obrazov Jána Kupeckého. Získali sme tam fotomateriály a plagáty, ktoré by sme chceli využiť pri septembrovej prezentácii tohto významného umelca a rodáka u nás v Pezinku, pri príležitosti 260. výročia jeho úmrtia.

Mladá Boleslav sa chystá v tomto roku na významné oslavy...
- Áno, naši priatelia sa pripravujú na oslavy 400. výročia udelenia výsad slobodného kráľovského mesta. Súčasťou osláv bude aj veľký kultúrny galaprogram, v ktorom vystúpi, ako jediný zahraničný účastník, pezinský chrámový zbor AD UNA CORDA. Zastúpenie budeme mať aj na historických trhoch, ktoré budú na mladoboleslavskom hrade a v centre mesta. Predstavia sa tu pezinskí vinári. Pri príležitosti osláv navštívi družobné mesto oficiálna delegácia Pezinka na čele s primátorom I. Pesslom.

Ohodnoťte článok: