Azylový dom svätej Anny

Apríl 2000 / Prečítané 2680 krát
Už sme písali v Pezinčanovi o nutnosti zriadiť v našom meste núdzové ubytovanie pre občanov bez strechy nad hlavou. Týmto problémom sa zaoberali aj poslanci Mestského zastupiteľstva, pretože situácia v Pezinku je už, ozaj, neúnosná. Návrh na riešenie, ktorý podporila sociálna komisia MsZ i sociálne odd. MsÚ, na rokovanie predložil zástupca primátora Oliver Solga. V odôvodnení uviedol:

- Objekt na Komenského ul. č. 23 je z možných alternatív momentálne najvýhodnejší. Je vo vlastníctve mesta, nevzniknú teda náklady na kúpu, a keďže ide o bývalé sociálne zariadenie - detské jasle, nebude potrebné robiť ani nákladnú rekonštrukciu. Má vlastný vchod, je oplotený, od susedných obytných domov je oddelený vysokou zeleňou. V jednej časti možno riešiť ubytovanie pre " klasických" bezdomovcov, ktorých v súčasnosti v Pezinku evidujeme dvadsať, v druhej s osobitným vchodom, možno zriadiť krátkodobé ubytovanie pre ľudí v núdzi, napr. postihnutých väčšou bytovou haváriou, požiarom či iným dôvodom, po ktorom sa ocitnú na ulici. V celom objekte možno ubytovať 40-50 ľudí.

Pri prejednávaní návrhu došlo k živej diskusii, najmä zo strany poslancov z tejto oblasti, kde sa objekt nachádza, ktorí vyslovovali obavy z možného narušovania verejného poriadku ubytovanými
bezdomovcami. Predkladateľ návrhu však uistil všetkých prítomných, že v novom sociálnom zariadení budú urobené, po vzore z ostatných miest, také opatrenia, ktoré zamedzia narušovaniu verejného poriadku a nočného kľudu. Poslanci nakoniec návrh na zriadenie azylového domu na Komenského ul. 23 schválili.
Ubytovanie v Azylovom dome Svätej Anny bude mať pre "klasických" bezdomovcov len základné štandardné podmienky. Izby pre 6-8 ubytovaných budú mať jednoduché vybavenie. V zariadení bude veľmi prísny ubytovací režim, neubytujú v ňom človeka, ktorý bude pod vplyvom alkoholu či drog. Nemajú šancu dostať sa sem výtržníci a nespratní ľudia. Podľa ubytovacieho poriadku v ubytovni sa bude možné zdržiavať len v dobe od 20. hod. do 8. hod. rannej, potom ju musí každý opustiť. Keďže ubytovaní budú musieť hradiť časť nákladov za poskytované služby, zriaďovateľ bude trvať na tom, aby pracovali, či už na verejno-prospešných akciách v meste, alebo v inej firme.
Zriadenie takéhoto zariadenia v bezprostrednom susedstve môže viesť k odmietavému postoju občanov, avšak bez zaujatosti, treba mu dať šancu na existenciu. Tak ako sľúbil aj viceprimátor, vtedy, keď bude azylový dom narúšať pokoj sídliska, mesto sa bude snažiť hľadať iné riešenie.

Ohodnoťte článok: