Výročia osobností mesta

Marec 2000 / Prečítané 1743 krát
 • Štefan Krčméry - spisovateľ, li- terárny vedec, kritik (26.12. 1892 - 5.2. 1955), 45. výročie úmrtia.
 • František Klohammer (Gloho- mer) - básnik, profesor (21.8. 1755 - 12.2. 1830), rodák, 170. výročie úmrtia.
 • Ján Kupecký - maliar (1667 - 16.2. 1740), rodák, 260. výročie úmrtia.
 • Ľudovít Hanúsek - funkcionár Strany Slobody, verejný činiteľ (17.2. 1925 - 12.10. 1972), rodák, 75. výročie narodenia.
 • Ignác Liebhaldt - herec, režisér (22.2. 1850 - 27.10. 1900), rodák, 150. výročie narodenia.
 • Jozef Baďurík - spisovateľ pre detí, učiteľ (23.2. 1910 - 25.1. 1972) rodák, 90. výročie narodenia.
 • Ľudovít Bunčák - pedagóg, os- vetový pracovník (4.11. 1880 - 18. 4. 1920), rodák, 80. výročie úmrtia.
 • Karol Pekník - generál in me- moriam, účastník SNP (20.4. 1900 - 1.11. 1944), rodák, 100. výročie narodenia.
 • Teodor Hirner - hudobný skla- dateľ, dirigent, pedagóg (20.4. 1910 - 14. 9. 1975), pôsobenie, 90. výročie narodenia.
  (Pripravujeme v spolupráci s Malokarpatskou knižnicou)

Ohodnoťte článok: