Spomienka

Marec 2000 / Prečítané 1827 krát

Dňa 8.apríla 2000 uplynie rok čo navždy odišiel Martin Tlačík.
S láskou a úctou spomína manželka Jana


   Zarmútení hlbokým žiaľom ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, ktorí dňa 16.2.2000 odprevadili drahú zosnulú ANASTÁZIU BOHÚŇOVÚ, rod. Kothajovú, rodáčku z Jasovej pri Nových Zámkoch, k poslednému odpočinku na cintoríne v Pezinku.

Manžel Cyril Bohúň s deťmi


Ohodnoťte článok: