Opatrne s ohňom

Odbor požiarnej ochrany / Marec 2000 / Prečítané 1665 krát
  Spaľovanie suchej trávy a rôznych odpadov patrí medzi najväčšie riziká jarného obdobia. Keďže aj v tomto roku sa nám vyskytlo už viacero prípadov požiarov, kde príčinou požiaru bola práve takáto činnosť, chceme občanov upozorniť, aby:
- nepoužívali otvorený plameň a nefajčili na miestach so zvýšeným požiarným nebezpečenstvom;
- nevypaľovali porasty, nespaľovali odpad a nezakladali oheň na miestach, kde by sa mohol rozšíriť;
- dodržiavali zásady požiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov.
Súčasný stav pôdy, ktorá je po roztopení snehu a dažďoch ešte značne premočená, sťažuje prejazdnosť terénu pre požiarne vozidlá a preto sa predlžuje dojazdový čas na miesto požiaru. Tento faktor vplýva aj na možnosť väčšieho rozšírenia požiaru a rozsah ohrozených hodnôt.
Veríme, že výzvu požiarnikov pochopia všetci naši spoluobčania a pomôžu znížiť nebezpečenstvá, ktoré môžu v jarnom období spôsobiť škody na majetku a ohrozenie životov ľudí a zvierat.

Ohodnoťte článok: