Nezamestnanosť v okrese

Marec 2000 / Prečítané 2307 krát


S riaditeľom Okresného úradu práce Pezinok
Ing. Kamilom Pajerom hovoríme na tému:

 • Pán riaditeľ, koľko bolo nezamestnaných v okrese Pezinok k januáru 2000?
  - V januári Okresný úrad práce Pezinok evidoval 2664 nezamestnaných, čo je 9,8 percenta z práceschopného obyvateľstva. Po prvýkrát sme sa tak priblížili k magickej hranici 10-percentnej miery nezamestnanosti. Je to dôsledok dlhodobého poklesu ekonomiky slovenského hospodárstva, ktorý sa postupne začína prejavovať aj v Bratislavskom kraji a okrese Pezinok.

 • Máte už k dispozícii výsledky k 1. marcu 2000, zmenilo sa niečo vo vývoji nezamestnanosti?
  - Miera nezamestnanosti mierne poklesla, počet evidovaných nezamestnaných sa znížil na 2645, čo je 9,58 percenta. Z uvedeného počtu je 1217 žien, 218 absolventov škôl, 55 mladistvých a 139 občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou. Zisťujeme, že sa zhoršila štruktúra dĺžky nezamestnanosti, až 603 občanov je nezamestnaných dlhšie ako 12 mesiacov.

 • Čomu pripisujete mierne zníženie počtu nezamestnaných?
  - Po zimných mesiacoch dochádza k oživeniu stavebných prác, začínajú sa aj sezónne práce v Lesnom závode Smolenice. Toto má pozitívny vplyv na vývoj nezamestnanosti.

 • Povedzte nám, aká je situácia u nás v Pezinku...
  - V meste Pezinok evidujeme 1104 občanov bez práce, čo je 41,73 percenta z celkového počtu evidovaných nezamestnaných v okrese. Pezinok má 12-percentnú neza mestnanosť, čo je o 2,2 percenta viac ako je okresný priemer.

 • Nezamestnanosť stúpa, viaceré podniky sa ocitli v zložitej ekonomickej situácii a hrozí prepúšťanie. Pritom viacerí mladí ľudia po ukončení školy v minulom roku ešte nezačali vôbec pracovať...
  - Nezamestnanosť mladých ľudí považujeme za kľúčový problém. Práve v tomto smere vyvíjame osobitnú a vlastnú iniciatívu, zameranú na pomoc tejto skupine nezamestnaných. Prostredníctvom pravidelných poradenských kurzov vytvárame podmienky pre lepšiu orientáciu mladých ľudí na trhu práce. Sme radi, že naše úsilie už prinieslo ovocie, keď viacerí absolventi kurzov si našli zamestnanie.