Zverejňovanie bez diskriminácie

Február 2000 / Prečítané 1479 krát
V súvislosti s nadobudnutím účinnosti zákona č. 292/ 1999 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o zamestnanosti, v ustanovení paragraf 112 ods. 1 sú stanovené podmienky, za ktorých môže zamestnávateľ získať zamestnancov vlastným výberom alebo za pomoci okresných úradov práce. Podľa týchto podmienok, zamestnávateľ nesmie zverejňovať ponuky o zamestnaní, ktoré obsahujú akékoľvek obmedzenia a diskrimináciu podľa rasy, farby pleti, jazyka, pohlavia, sociálneho pôvodu, veku, náboženstva, politických alebo iných názorov, politickej príslušnosti, odbornej činnosti, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine alebo iného postavenia.
Za diskriminujúcu podmienku sa nepovažuje veková hranica, ak splnenie takejto podmienky vyžaduje osobitný predpis, ako je to napríklad v prípade bezpečnostných služieb, kde zákon stanovuje vekovú hranicu na výkon tejto služby.

Ohodnoťte článok: