Pomôžte skautom

Včielky, vĺčatá, skautky,skauti a dospelí pezinského skautského zboru / Február 2000 / Prečítané 1992 krát
  Poslaním skautingu je prispieť k plnému rozvoju mladého človeka. Rozvíjame jeho vedomosti, schopnosti a postoje v telesnej, intelektuálnej, citovej, sociálnej, duchovnej a charakterovej oblasti. Toto je cieľ a náplň práce skautských oddielov, aj pezinského.
Bez vlastnej klubovne (s osvetlením, kúrením) to nejde, lebo máme svoj vlastný-skautský-štýl práce, ktorý sa vyznačuje veľkou samostatnosťou detí, ktoré si samy riadia svoju činnosť.
Od júna 1999 sme sa ocitli bez strechy nad hlavou, ale napriek tomu sa naši členovia stretávajú, ale vo veľmi nepriaznivých podmienkach.
Podajte nám pomocnú ruku. Kto by vedel o priestoroch vhodných na skautskú klubovňu, nech volá na tel. číslo 640 33 91.

Ohodnoťte článok: