Snažia sa o zvýšenie kvality života mladých

Jana Petrakovičová / Február 2000 / Prečítané 2035 krát
Občianske združenie Prevencia AIDS a Drogy bolo zaregistrované roku 1996. Vzniklo na zefektívnenie predchádzajúcich snáh v oblasti prevencie. Sleduje ciele v oblasti zvyšovania kvality života detí a mládeže. Konkrétne nám ide o podporu zdravých životných štýlov, demokratizáciu vzťahov dospelí-deti, prevencie šírenia choroby AIDS a drogových závislostí.
Poznanie rizík života v meste Pezinok, otvorenie niekoľkých problémov tejto oblasti, ako aj naše doterajšie aktivity nás vedú k presvedčeniu, že nastal čas upriamiť pozornosť komunity na problémy, ktoré sú pod povrchom, preto sme i náš projekt nazvali Pod povrchom. K týmto vybraným problémom patria drogy a AIDS, problémy v spolužití a konflikty medzi ľuďmi, život menšín a životné prostredie. Chceme začať s iniciatívou zo strany mládeže, zapojiť do riešenia odborníkov, pritiahnuť ďalších. Každému z týchto problémov chceme venovať 5-mesačné obdobie, v ktorom uskutočníme analýzu problému, zorganizujeme klubové stretnutia odborníka s mládežou a ďalšími zástupcami komunity, pripravíme celomestskú akciu, zorganizujeme intenzívny seminár a cvičenie pre tých, ktorí budú chcieť robiť niečo navyše. Budeme na danú tému publikovať a prinášať informácie a materiály pre najširšiu komunitu mesta Pezinok. Oslovíme tiež políciu, učiteľov, ľudí v riadiacich pozíciach a ďalších aktívnych občanov tak, aby v daných oblastiach došlo k zmenám. V projekte chceme využiť skúsenosti našich i ďalších odborníkov, potenciál aktivistov, ktorý sme získali 5-ročnou prácou s mládežou a spoluprácu s mimovládnymi organizáciami na ozdravenie komunity mesta Pezinok.
Skontaktovať sa s nami môžete na tel. čísle 643 20 64 alebo osobne v Dome dôchodcov na Hrnčiarskej ul. 35.


Ohodnoťte článok: