Na ZŠ Kupeckého ul. rozbiehajú projekt Podaj mi ruku ŽIACI NAVRHLI LOGO A ZÁSTAVU

Mgr. Eva Čapkovičová / Február 2000 / Prečítané 2262 krát

žiaci so zástavou školy   Od začiatku tohto školského roku sme na našej škole, ZŠ Kupeckého ul. v Pezinku, začali robiť prvé krôčky v príprave projektu s názvom Podaj mi ruku.
Tento program má za cieľ zlepšenie a skrášlenie života všetkých žiakov i učiteľov školy. Chceme, aby sa deti tvorivo a uvedomelo zapájali do života školy, aby boli na ňu hrdí. Tiež nám ide o to, aby v nej vládli vzťahy priateľstva, vzájomnej úcty a pomoci. Prvou veľkou úlohou bolo vytvorenie symbolov školy. Deti urobili nápadité návrhy na znak-logo školy a zástavu. Logo máme ako pečiatku, ale aj vytlačené na tričkách. Zástavu budeme vyvesovať pri rôznych slávnostiach. Naše žiačky I.stupňa naspievali na CD-nosič hymnu školy. Ďalším krokom bolo zvolenie zástupcov jednotlivých tried do školského parlamentu. Jeho úlohou bude pomáhať riešiť problémy žiakov spoločne s pedagógmi.
Členovia parlamentu sa slávnostne predstavili ostatným žiakom a učiteľom školy. Ich prvým konkrétnym skutkom bola výzva žiakom, aby v predvianočnom čase pomohli vyčistiť okolie domov na sídliskách Sever a Muškát. Teraz nás čaká príprava ďalších zaujímavých podujatí. Budú to akcie týkajúce sa ochrany životného prostredia, prírody a vlastného zdravia, napríklad turistický pochod s hľadaním pokladu, spoločná kresba na asfalt na tému EKOMESTO, výstava výtvarných prác z prírodných materiálov a vydávanie školského časopisu Školáčik.
Dúfame, že sa na týchto aktivitách zúčastní veľa žiakov (možno i rodičov) a bude nám spolu dobre.
Touto cestou by sme chceli poďakovať komunitnému združeniu Sami-Sebe v Pezinku za finančný príspevok na tento projekt.