KOMUNITNÉ ZDRUŽENIE SAMI-SEBE PEZINOK

Február 2000 / Prečítané 1813 krát
ponúka obsadenie pracovného miesta výkonný riaditeľ (štatutárny zástupca s celkovou zodpovednosťou)
Podmienky:
  • vyzretý etický postoj k verejným potrebám
  • samostatnosť, sebadisciplína
  • výborné organizačné schopnosti, systematické myslenie
  • výborné komunikačné schopnosti (aj v anglickom jazyku)
  • užívateľské zvládnutie PC
  • výpis z registra trestov

   Výhodou je pracovná skúsenosť v neziskovom sektore. Termín nástupu: 1.6. 2000
Uchádzači, ktorí spĺňajú predpísané podmienky a predložia svoj životopis, doklady o vzdelaní a osobný dotazník (tlačivo na požiadanie poskytneme), budú pozvaní na vstupný pohovor. Termín uzávierky žiadostí je 10. apríl 2000.
Bližšie informácie sú záujemcom k dispozícii v kancelárii Komunitného združenia.
Adresa: Radničné námestie 7, 902 01 Pezinok, tel. 0704/ 641 2550, fax: 0704/ 641 2303.
e-mail: lubica.macedo@comas.sk


Ohodnoťte článok: