ŠAGÁT O MODRANSKEJ NEMOCNICI

Február 2000 / Prečítané 1672 krát
Už sme písali v našich novinách, že primátori a starostovia Malokarpatského regiónu nesúhlasia so zrušením modranskej nemocnice, ktoré pripravuje Ministerstvo zdravotníctva SR. Primátor mesta Modra V. Medlen požiadal ministra Šagáta o vysvetlenie. Z odpovede ministra vyberáme:
- Ministerstvo zdravotníctva SR na základe rozpracovaného Programového vyhlásenia vlády SR pripravuje v spolupráci s krajskými koordinátormi návrh reštrukturalizácie zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti. Koordinátor pre Bratislavský kraj podal na MZSR návrh aj na reštrukturalizáciu NsP Modra. Podľa tohto návrhu je v prvej etape plánované zrušiť fyziatricko-rehabilitačné oddelenie, v druhej etape spádovo presunúť pacientov z NsP Modra do FNsP akad. Dérera v Bratislave a NsP Modra reštrukturalizovať na sociálne zariadenie.
Vzhľadom na to, že FN na Mickiewiczovej ulici je umiestnená v priestoroch, ktoré si vyžadujú rozsiahlu rekonštrukciu, uvažovalo sa o troch variantoch riešenia FN na Mickiewiczovej ulici. Jedným z variantov bola dostavba 450 lôžkového pavilónu v Petržalke, kam by sa presunula časť FN z Mickiewiczovej ulice. Ide o pracovný návrh, ktorý je na MZ SR v štádiu prehodnocovania. Rozhodnutie MZ SR bude prerokované so stavovskými a profesiovými organizáciami, so zamestnávateľskými asociáciami, štátnou krajskou lekárkou a Slovenským odborovým zväzom pracovníkov sociálnej služby SR.
Proti reštrukturalizácii NsP Modra prebiehala od 17.12.1999 do 9.1.2000 petičná akcia, ktorú podpísalo 5815 občanov Modry a obcí zo spádovej oblasti.

Ohodnoťte článok: