Najväčšie starosti sú s autíčkármi

Február 2000 / Prečítané 1654 krát
Ako nás informoval riaditeľ Obvodného oddelenia Policajného zboru v Pezinku mjr. Ján JASLOVSKÝ, v uplynulom roku bolo v Pezinku spáchaných šesť trestných činov lúpežného prepadnutia, z ktorých bola polovica objasnená. Policajti odhalili všetkých páchateľov zaregistrovaných trestných činov ublíženia na zdraví (13 prípadov), znásilnenia (2) a pohlavného zneužívania (1).
Rozsiahlu trestnú činnosť predstavujú krádeže vlámaním do obchodov, pohostinských zariadení, školských objektov, stánkov a rekreačných chát, ktorých bolo 112, pričom 42 z nich objasnili. Poškodení občania nahlásili šesť vreckových krádeží, v troch prípadoch bol páchateľ zistený. Nízka objasnenosť je u krádeží motorových vozidiel, zo 43 prípadov objasnili len sedem. Pripisujú to tomu, že táto trestná činnosť je dobre organizovaná, pričom OO PZ nemá na jej odhaľovanie dosť ľudí ani prostriedkov. Priaznivejšia situácia je u krádeží vlámaním do motorových vozidiel. Zlodeji sa dopustili 60 takýchto trestných činov, 38 z nich bolo odhalených. Pri odhaľovaní tejto trestnej činnosti účinne pomáha aj Mestská polícia v Pezinku.
V širokej miere policajtov zamestnávajú priestupkové konania, ktorých zaznamenali 702, najviac ich bolo majetkového charakteru (585) a občianskeho spolunažívania (86).
Na náraste trestnej činnosti sa podieľajú najmä osoby drogovo závislé a bez pracovného pomeru. Páchateľmi v deviatich prípadoch boli deti do 15 rokov a trestnej činnosti sa dopustilo 117 osôb, ktoré doposiaľ neboli trestané.
K tomu, aby trestná činnosť bola odhaľovaná ešte vo väčšom rozsahu by mohli pomôcť aj samotní občania. Policajti by uvítali spoluprácu v tom, že by ich občania upozornili na pohyb neznámych osôb v domoch a na parkoviskách, kde dochádza ku krádežiam najčastejšie. Takéto správy, aj anonymné, možno oznámiť na tel. číslo 158.

Ohodnoťte článok: