STROMY "režú na čapíky"

Február 2000 / Prečítané 1971 krát
V súčasnom období pracovníci Petmasu postupne dokončujú práce na zimnom tvarovacom reze stromov v našom meste. Pozornejší občania si určite povšimli zmeny v spôsobe rezu. V minulosti sa stromy väčšinou rezali "na hlavu". Tento spôsob rezu má za dôsledok znižovanie listovej plochy stromu a postupné zhoršovanie jeho zdravotného stavu. Ďalším negatívom je neestetický vzhľad stromu bezprostredne po reze. Z toho dôvodu sa postupne v meste prechádza na rez "na čapíky". Jeho princíp je v tom, že sa ponechávajú dlhšie časti hrubších konárov (asi 1 m) a z nich sa formuje budúca koruna stromu. Je to dôležité najmä u jedincov, ktoré nemajú dedične guľový tvar koruny, a tých je v meste väčšina. Rovnako dôležitým hľadiskom je to, že takto rezané stromy si zachovajú dostatočne veľkú listovú plochu a pritom sa zabráni vrastaniu ich konárov do elektrických a iných nadzemných vedení. V budúcnosti bude údržba takto rezaných stromov jednoduchšia a je predpoklad, že sa zlepší ich zdravotný stav. Vytvarovanie korún do guľovitej formy zlepší estetický vzhľad alejí v našom meste.

Ohodnoťte článok: