VÍNNE TRHY PEZINOK 2000

Organizačný výbor VTP 2000 / Február 2000 / Prečítané 1682 krát
  Piaty ročník Vínnych trhov Pezinok 2000 sa uskutoční v dňoch 14.-15. apríla v priestoroch Domu kultúry v Pezinku.
Do súťažnej degustácie možno zaslať vína biele, ružové, červené tiché a šumivé prírodné hroznové. Z každej prihlásenej vzorky je potrebné dodať šesť fliaš, ktoré musia byť označené názvom vína, ročníkom výroby, menom a adresou výrobcu. Súťažná degustácia pod vedením prof. Ing. Fedora Malíka, DrSc. sa bude konať 17. marca 2000. Vzorky prosíme doručiť v termíne 6.-10.3. (pondelok-piatok) od 8.00 do 11.00 a od 12.00 do 18.00 hod. na adresu Informačné centrum mesta Pezinok, Radničné nám. 9, tel. 0704/ 6901 107.
Podmienkou účasti je poplatok 200 Sk za každú prihlásenú vzorku vína. Vystavovateľ má nárok na degustačný pohárik s logom a katalóg VTP 2000.
Členovia Združenia pezinských vinohradníkov a vinárov sú oslobodení od účastníckeho poplatku.
Bližšie informácie získate na adrese Malokarpatské osvetové stredisko, Za hradbami 1, Pezinok, tel. 0704/ 643 34 89.

Ohodnoťte článok: