Z regionálneho združenia

Február 2000 / Prečítané 1608 krát
  Na svojom druhom tohtoročnom rokovaní, ktoré sa uskutočnilo 11. februára na MsÚ v Pezinku, sa Združenie miest a obcí Malokarpatského regiónu venovalo problematike územného plánovania, vyhodnoteniu účasti regiónu na 6. Medzinárodnom veľtrhu cestovného ruchu Slovakiatour a koncepcii reformy verejnej správy. V tejto súvislosti združenie jednoznačne odmietlo administratívne začlenenie okresu Pezinok do vyššieho územného celku Trnavy, s ktorým ráta nová koncepcia.
Toto stanovisko prezentovalo združenie i na stretnutí pribratislavských okresov, ktoré sa uskutočnilo 17. februára v Moste pri Bratislave.

Ohodnoťte článok: