Navštívili nás

Február 2000 / Prečítané 1982 krát
 • 2.2. primátor rokoval so zástupkyňou skupiny predajcov textilného tovaru v Pezinku ohľadne trhov v KC
 • 4.2. sa u primátora uskutočnilo rokovanie s Lesmi, š.p. Smolenice
 • 8.2. rokoval primátor s firmou IPOS ohľadne areálu zdravia Rozálka
 • 9.2. konzultoval primátor s vedúcou odboru životného prostredia OkÚ p. Gálovou otázky územného plánovania
 • 9.2. rokoval primátor so zástupcami pezinských športových klubov o využití priestorov športových objektov
 • 10.2. rokoval primátor so zástupcom združenia Prevencia AD o priestorových podmienkach
 • 11.2. viedol primátor zasadnutie Združenia miest a obcí malokarpatského regiónu
 • 11.2. sa uskutočnilo na pôde MsÚ zmluvné rokovanie s Lesmi, š.p. Smolenice
 • 15.2. prijal primátor nového riaditeľa Okresného riaditeľa PZ p.Mihála
 • 15.2. sa zúčastnil primátor rokovania ohľadne riešenia interiéru plavárne
 • 15.2. prijal primátor zástupcov nadácie Š. Prokopa v súvislosti s realizáciou projektu jeho galérie
 • 16.2. rokoval primátor so zástupcami IC Consulting ohľadne grantu na rekonštrukciu tepelného hospodárstva

Ohodnoťte článok: