Navštívili sme

Február 2000 / Prečítané 1598 krát
 • 26.1. sa zúčastnil zástupca primátora Oliver Solga zasadnutia Kultúrnej komisie
 • 27.1. bol zástupca primátora na zasadnutí Sociálnej komisie
 • 1.2. sa zúčastnil primátor Ivan Pessel kontrolného dňa v krytej plavárni
 • 4.2. sa zúčastnil zástupca primátora stretnutia s rómskymi spoluobčanmi, ktorí sa zapojili do čistenia mesta
 • 4.2. bol primátor s vedúcim oddelenia výstavby v Malackách ohľadne riešenia hotela Grand
 • 5.2. sa zúčastnil zástupca primátora otvorenia výstavy Juraja Lankosta v Galérii insitného umenia na Malackej ulici
 • 7.2. bol primátor hosťom relácie Otáčavé kreslo v rádiu Regina
 • 7.2. rokoval primátor na Krajskom úrade so zástupcom prednostu Ing. Blažejom o riešení prechodu zo SOU na Komenského do športovej haly
 • 10.2. sa zúčastnil primátor s vedúcim oddelenia výstavby vstupného rokovania na Krajskom úrade k príprave Koncepcie územného rozvoja SR.
 • 14.2. bol primátor v Modre vo veci stanoviska CHKO k ÚPN
 • 18.2. sa zúčastnil primátor slávnostného testovania nového vozového parku požiarneho zboru v Pezinku.

Ohodnoťte článok: