Komisie mestského zastupiteľstva

Február 2000 / Prečítané 1561 krát
   Komisia verejného poriadku pod vedením predsedu Ing. Vladimíra Prešinského mala v roku 1999 dve zasadnutia. Zaoberala sa hlavne činnosťou mestskej polície, s cieľom skvalitniť prácu policajtov v teréne. Členovia komisie sa podrobne oboznámili so štruktúrou MsP a pozreli si jej pracovisko.
Sociálna komisia má 11 členov, jej predsedom je Jozef Šuran. V minulom roku komisia zasadala trikrát. V programe boli činnosť oddelenia občianskych záležitostí, vyhodnotenie sociálnej koncepcie, návrh zmeny rozpočtu. Októbrové zasadnutie bolo v Stredisku sociálnych služieb na Hrnčiarskej ulici, kde si spoločne pozreli vývarovňu pre dôchodcov a ubytovaciu časť. Naďalej budú venovať pozornosť zaškoľovaniu rómskych detí, pomoci soc. slabým rodinám, zriadeniu hygienického strediska a azylového domu a rodinným návštevám u dôchodcov nad 70 rokov.

Ohodnoťte článok: