TERESTRIÁLNE VYSIELANIE

Február 2000 / Prečítané 2148 krát
O informáciu, ako postupujú prípravy na terestriálne televízne vysielanie sme požiadali riaditeľku TV Pezinok Oľgu Bejdákovú:
- Ešte vlani v júni sme požiadali Radu pre rozhlasové a televízne vysielanie SR o rozšírenie licencie na terestriálne vysielanie. Rada sa prostredníctvom Slovenského telekomunikačného úradu, v zmysle medzinárodných dohôd, obrátila na susedné štáty Maďarsko, Rakúsko a Česko so žiadosťou o vydanie súhlasného stanoviska. Zatiaľ nám tieto vyjadrenia ešte chýbajú. Len čo dostaneme súhlas na vysielanie, urobíme urýchlene výberové konanie na dodávku vysielača, ktorý má byť umiestnený na budove Domu kultúry. Predpokladám, že vysielač by bolo možné namontovať do konca júna. Signál sa bude šíriť vzduchom a bude možné ho zachytiť na bežné televízne antény. Signálom budú pokryté aj susedné obce - časť Svätého Jura, Slovenský Grob, Viničné, Vinosady a časť Modry. Zdôrazňujeme však, že týmto terestriálnym vysielaním sa bude šíriť výhradne program TV Pezinok.

Ohodnoťte článok: