Chceme zostať s Bratislavou

Február 2000 / Prečítané 1957 krát
V ostatnom čase sa veľa diskutuje o novej koncepcii decentralizácie a modernizácie verejnej správy. Navrhovateľ koncepcie predpokladá vytvorenie jedenástich vyšších územných celkov (VÚC) a mesta Bratislavy ako samostatného územia na úrovni VÚC. Mestá a obce Malokarpatského regiónu nesúhlasia so zaradením okresu Pezinok do regiónu VÚC Trnava ako to navrhuje spracovateľ. Dôvodia tým, že náš región je dlhodobo ekonomicky i historicky previazaný na Bratislavu.

Ohodnoťte článok: