Pred sviatkom žien

Február 2000 / Prečítané 1580 krát
   Rok čo rok, sme si u nás jednotne 8.marca pripomínali Medzinárodný deň žien. Tento sviatok sa stal vhodnou príležitosťou prejaviť vďaku a úctu príslušníčkam nežného pohlavia - partnerkám, matkám, starým matkám, priateľkám, kolegyniam. V posledných rokoch sa mnohí už preorientovali na májový Deň matiek, ale je ešte veľa takých, čo oslavujú MDŽ. Zástancovia tohto sviatku argumentujú tým, že MDŽ patrí všetkým ženám - i bezdetným či mladším, ktoré sa matkami ešte nestali. Vraj, Deň matiek, ako sám názov napovedá, patrí ženám-matkám.
Nechceme nikoho v názore na túto vec ovplyvňovať, podstatné je to, že si na ženy aspoň raz v roku spomenieme a vyjadríme im milým slovom, kytičkou kvetov či iným darčekom vďačnosť za lásku, starostlivosť, trpezlivosť, výchovu. Slová vďaky a úcty iste dobre padnú aj ženám na pracoviskách, aj keď nemáme na mysli tie niekdajšie oslavy bez konca.
Týmito riadkami sme vám chceli, milí čitatelia, blížiaci sa sviatok žien pripomenúť a zároveň sa pridať ku gratulantom - teda, Pezinčanky, aj od nás všetko najlepšie.

Ohodnoťte článok: