Stavebné konanie na benzínovú pumpu zastavené

Február 2000 / Prečítané 2084 krát


Stavebné konanie na benzínovú pumpu zastavené

  V posledných dňoch sa v našom meste dosť hovorí o pripravovanej výstavbe benzínovej pumpy firmou OMV na súkromnom pozemku na Moyzesovej ulici (pred bývalou budovou ZST). Proti zamýšľanej výstavbe sa rozbehla petičná akcia občanov, ktorí v nej vyjadrujú nesúhlas s tým, aby sa stavba realizovala v centre mesta a v blízkosti základnej školy.
Dozvedeli sme sa však, že Okresný úrad v Pezinku stavebné konanie v predmetnej veci zastavil. Na dôvod sme sa opýtali prednostu OÚ Reného Bilíka: - Pri príprave na rokovanie vo veci výstavby benzínovej pumpy, kde som bol pozvaný ako zástupca inštitúcie, ktorá je vlastníkom susedného pozemku, som zistil, že zo strany investora nie sú splnené podmienky na vydanie stavebného povolenia. Konzultoval som túto vec s vedúcou a pracovníkom príslušného odboru, ktorý o týchto veciach rozhoduje, a naozaj sa potvrdilo, že investor nepredložil dôležité podkladové materiály. Chýbajú vyjadrenia správcu sietí a diaľkových kablových rozvodov, doklady o vlastníctve pozemkov a vyjadrenie k zásahu do štátnej cesty. Preto odbor životného prostredia, ako kompetentný stavebný úrad, konanie vo veci výstavby benzínovej pumpy na Moyzesovej ulici zastavil. Je vecou investora, či sa bude aj naďalej o tento druh stavby v danej lokalite zaujímať. Keď predloží všetky potrebné doklady a vyjadrenia musíme sa vecou zaoberať a vydať rozhodnutie, či už bude kladné, alebo záporné.


Ohodnoťte článok: