Informácia pre zamestnávateľov

Január 2000 / Prečítané 2068 krát
  Okresný úrad práce Pezinok nás informoval o možnosti poskytnutia nenávratného finančného  príspevku v rámci aktívnej politiky trhu práce na tvorbu nových pracovných miest.
V rámci legislatívne platných nástrojov APTP sa bude postupovať v zmysle ustanovenia § 89 zákona č. 387/ 96 Z.z. o zamestnanosti v platnom znení. Základné podmienky poskytnutia príspevku:

- maximálna výška príspevku pre zamestnávateľa je 27 810 Sk (na mzdu+poistné odvody)
- minimálna doba trvania pracovného miesta 2 roky
- vytvorenie nového pracovného miesta - prijatie konkrétneho evidovaného nezamestnaného na základe odporúčania OÚP Pezinok. Prednostne bude poskytovaný príspevok na

PM:
- veková štruktúra - 39 až 58 rokov
- vzdelanostná štruktúra - úplné stredné vzdelanie, úplné základné vzdelanie, vyučená
- profesná štruktúra - techn. pracovníci, administratívni pracovníci, pomocní nekvalifikovaní pracovníci, remeselníci a kvalifikovaní výrobní robotníci, prevádzkoví pracovníci v službách a obchode.


Bližšie informácie podá OÚP Pezinok,
telefonicky (č. tel.: 641 2541) alebo osobne na oddelení AOTP alebo STP.


Ohodnoťte článok: