RÓMOVIA PRIŠLI ZASPIEVAŤ

Január 2000 / Prečítané 2259 krát
  Z príležitosti sviatku Troch kráľov prišli na mestský úrad zaspievať koledy rómski spoluobčania. Prezentovali sa predovšetkým deti, no ku spevu sa pridali aj dospelí, ktorí ich sprevádzali. Stretnutie v zasadacej miestnosti sa nieslo v príjemnej atmosfére. Pracovníci mestského úradu ocenili túto aktivitu našich rómskych spoluobčanov, pretože v priebehu roka sa s nimi stretávajú skôr pri riešení ich problémov. Ako povedal vo svojom príhovore zástupca primátora O. Solga, mesto uvíta aktívnejší prístup Rómov aj v iných veciach, najmä pri skrášľovaní okolia obytného domu v Glejovke, kde väčšina z nich býva.
Vedúca oddelenia občianskych záležitostí MsÚ Alžbeta Strapáková informovala prítomných o konkrétnych podujatiach, ktoré v spolupráci so Združením kresťanských dôchodcov a Živenou pre Rómov organizujú.

Ohodnoťte článok: