Na programe bol turizmus

Január 2000 / Prečítané 2068 krát
V pondelok 17. januára sa uskutočnilo prvé neformálne stretnutie subjektov cestovného ruchu mesta Pezinok. Takmer dvadsiatka účastníkov sa jednak vyjadrila k plneniu koncepcie cestovného ruchu mesta Pezinok, tiež sa vzájomne informovali o pripravovaných aktivitách v roku 2000, vyslovili svoje názory na problémy turizmu v Pezinku i regióne a tlmočili svoje predstavy o možnostiach ich riešenia. Z rokovania vyplynulo niekoľko námetov, ktoré pravdepodobne budú predmetom budúceho stretnutia v marci. Ide napríklad o prevádzku Informačného centra, napĺňanie marketingovej stratégie mesta - najmä konkrétne formy aktívnej ponuky a kryštalizácia obsahu pripravovaných prospektov.

Ohodnoťte článok: