Zomrel A. Vizner

Január 2000 / Prečítané 2328 krát
Vo veku 72 rokov zomrel 29. decembra 1999 bývalý dlhoročný poslanec Mestského národného výboru v Pezinku, riaditeľ školy a divadelný ochotník Anton VIZNER.
Česť jeho pamiatke!
   Úprimne ďakujeme všetkým, ktorí sa prišli rozlúčiť s našim drahým zosnulým Antonom Viznerom. Ďakujeme tiež za kvetinové dary a prejavy sústrasti.
Smútiaca rodina