Zmena katastrálnych hraníc

Január 2000 / Prečítané 1718 krát
Mestské zastupiteľstvo v Pezinku schválilo zmenu spoločnej hranice medzi katastrálnym územím Pezinok a k. ú. Viničné. Predmetom výmeny územia je plocha o výmere 231 066 m2. Presne určené pozemky, rovnakej výmery v geometrickom pláne úradne overil Okresný úrad Pezinok, katastrálny odbor.
Zmena katastrálnej hranice vyplynula z požiadavky obce Viničné, ktorá chce na vymenenom území realizovať individuálnu bytovú výstavbu.

Ohodnoťte článok: