BEZPRÍSPEVKOVÍ DARCOVIA

Január 2000 / Prečítané 1741 krát

  V priestoroch Polikliniky Pezinok sa uskutočnil 5. januára odber krvi od bez- príspevkových darcov. Na výzvu Červeného kríža prišlo krv darovať dvadsať darcov.
Odber organizačne pripravila predsedníčka mestskej organizácie SČK v Pezinku Jozefína Kovárová a uskutočnila ho mobilná odberná jednotka SČK v spolupráci s Hematolo- gicko-transfúznym oddelením Dérerovej nemocnice s poliklinikou v Bratislave.
Na snímke zdravotná sestra Valéria Somorovská pripravuje na odber krvi darkyňu Gabrielu Marcinovú.


Ohodnoťte článok: