Beseda so švajčiarskými pedagógmi

Január 2000 / Prečítané 1968 krát
V škole môže byť ozaj veselo a príjemne. Presvedčili sme sa o tom začiatkom decembra, keď sa naši žiaci stretli na besede so švajčiarskymi pedagógmi.
Beseda sa uskutočnila na podnet učiteliek zemepisu A. Slezákovej a J. Hejduškovej v ZŠ na Holubyho ulici. Tak sa Švajčiarsko pre žiakov II. stupňa nestalo ďalším "suchým" učivom, ale zaujímavou krajinou, s bohatou históriou, členením a závideniahodným životným prostredím.
Švajčiarski hostia v súčasnosti žijú v Bratislave, kde pôsobia na vysokej a stredných školách, ako učitelia taliančiny. Pochádzajú totiž z talianskeho kantónu Ticino. Svoju krajinu nám priblížili pútavým spôsobom, výklad dopĺňali farebnými publikáciami.
Deti ich doslova zahrnuli zvedavými otázkami o životnom prostredí, kultúre, školstve, športe a vôbec o živote ľudí v tomto malom európskom štáte. Jazykovú bariéru preklenuli vďaka pohotovému tlmočeniu K. a M. Slezákovcov. Žiaci odchádzali z besedy plní príjemných zážitkov a hlavne s novozískanými vedomosťami o atraktívnej krajine.

Ohodnoťte článok: