JEDNOU - DVOMA VETAMI

Január 2000 / Prečítané 2342 krát
  V decembri nám pošta doručila desiatky vašich vianočných a novoročných prianí, ktoré nás veľmi potešili. Za všetky vám srdečne ďakujeme a želáme aj vám, milí priatelia, aby rok 2000 bol aj vašim šťastným a úspešným rokom.
  • Nové údaje o počte obyvateľov, ich vekovom, národnostnom a náboženskom zložení a infor mácie o bytovom fonde získame z celoštátneho sčítania, ktoré sa obvyklou dotazníkovou formou pripravuje na rok 2001.

  • Jednota dôchodcov v Pezinku usporiadala pre svojich členov besedu s Ing. Gaďovou na tému Med a jeho použitie v domácnosti. Účastníci sa dozvedeli zaujímavé informácie o včelárstve, mede a jeho využití v zdravej výžive.

  • Pred piatimi rokmi začalo Malokarpatské osvetové stredisko v Pezinku vydávať kultúrnospoločenský dvojmesačník VIDIEČAN, ktorý vychádza v náklade 350 výtlačkov. Tvorcom regionálneho časopisu želáme do ďalších rokov veľa úspechov.

  • Vo Viničnom oslavovali 80. výročie ochotníckeho divadla. Pri tejto príležitosti miestni ochotníci uviedli v réžii Jána Šindlera hru J. Petroviča Príde doba.

  • Oddelenie občianskych záležitostí MsÚ v spolupráci so Združením kresťanských dôchodcov a Živenou usporiadali v Kresťanskom dome pečenie drobného pečiva s rómskymi ženami. Účastníčky, ktorých bolo žiaľ veľmi málo, sa naučili piecť rómske špeciality.

  • Do funkcie riaditeľa Okresného úradu práce Pezinok bol 13.12. 1999 menovaný Ing. Kamil Pajer. Doterajšia riaditeľka Anna Uscká odišla do dôchodku.

  • Novým predsedom Stavebného bytového družstva občanov v Pezinku sa od 1. januára 2000 stal Ing. Róbert Podolský. Do funkcie predsedu predstavenstva družstva bol zvolený Ing. Michal Kolárik.

  • Občianské združenie DOTYK plánuje v prvej polovici tohto roku stretnutia v týchto termínoch: 8.2., 22.2., 7.3., 21.3., 4.4., 18.4., 2.5., 16.5., 30.5., 13.6., 27.6.

  Dňa 25. februára 2000 združenie organizuje maškarný ples v spoločenských priestoroch Pinelovej nemocnice v Pezinku. Začiatok o 16.00 hod.

  • Najbližšie číslo Pezinčana vyjde v piatok 25. februára 2000.


Ohodnoťte článok: