OCENENIE NAJLEPŠÍM

Január 2000 / Prečítané 1735 krát
Okresný úrad v Pezinku usporiadal 17. decembra 1999 v historickej sále pezinského Zámku stretnutie najúspešnejších reprezentantov okresu v oblasti športu a kultúry.

Na stretnutie, ktoré sa konalo pod záštitou prednostu okresného úradu, pozvali 46 jednotlivcov a zástupcov kolektívov, ktorí dosahujú najvýraznejšie výsledky v rámci Slovenskej republiky a na medzinárodných súťažiach. Návrhy na ocenenia vypracovali mestá a obce okresu a Malokarpatské osvetové stredisko. Z Pezinka boli pozvaní: František Libant (orientačný beh), Katarína Libantová (orient. beh), Martina Pastuchová (pretláčanie rukou), Filip Polc (cyklistika), Jozef Tománek (judo), Basketbalový klub Slovakofarma Pezinok, Karate klub Pezinok, Volejbalový klub Pezinok (ženy), Katarína Aulitisová a Ľubomír Piktor (bábkoherci), Veronika Galánková (recitátorka), Melánia Hájiková (recitátorka), Dana Poláková (insitná maliarka), Kvetoslava Štrbová (tanečný šport), Dana Tyková (textilná výtvarníčka), Jiří Vyhnálek (keramik), Ad Una Corda (spevácky chrámový zbor), Cajlané (dychová hudba), Pezinčanka (dychová hudba).
Na slávnostnom akte sa zúčastnili tiež starostovie obcí, primátori miest, predstavitelia štátnej správy
okresu Pezinok a vybraných podnikateľských subjektov. Oceneným za vzornú reprezentáciu poďakoval prednosta OÚ René Bílik.
Jeden z hlavných organizátorov akcie Igor Lacko, zástupca prednostu OÚ nám na záver povedal:
- Chceli sme sa týmto spôsobom poďakovať najlepším športovcom a umelcom okresu za vzornú reprezentáciu v roku 1999. Bolo to prvé podujatie tohto druhu v rámci okresu a sme rozhodnutí v ňom
pokračovať aj v budúcich rokoch. Pouvažujeme o forme ocenení, ktoré boli tentoraz len slovom, i o tom, či v oblasti športu vyhlásime aj najúspešnejšieho jednotlivca a kolektív roka.

Ohodnoťte článok: