ROKOVACIE KONANIE

Ing. Ivan Pessel / Január 2000 / Prečítané 2092 krát

socha Panny Márie s podstavouMesto Pezinok vyhlasuje v zmysle § 47 odst. b./ Zák.č. 263/99 Z.z.
ROKOVACIE KONANIE

na reštaurátorské práce Marianského stĺpa na Radničnom námestí v Pezinku.


Mariánsky stĺp1. Reštaurátorské práce predstavujú:

  • Reštaurovanie a rekonštrukcia sochy Panny Márie s podstavou (zemeguľou a hlavicou stĺpu), vyhotovenie formy a jej odliatie. Vyhotovenie kópie z kameňa alebo umelého kameňa.
  • Rekonštrukcia a vyhotovenie replík anjelov-putti, ktorí boli umiestnení v strede stĺpu, v počte štyri plastiky s lucernami.
  •  
  • Rekonštrukcia a vyhotovenie volút v základni podstavca, v počte štyri kusy.
  •  
  • Rekonštrukcia resp. oprava podstavca a stĺpa spolu s kompletným osadením na určené miesto.
  •  

2. Kritériami výberu je cena vyhotovenia diela a prezentácia doterajších realizácií v danej oblasti.

3. Súčasťou prihlášky musí byť aj cenová kalkulácia - rozpočet na reštaurátorské práce a materiál v alternatíve prírodný kameň a umelý kameň, príp. iné vhodné riešenie.

4. Podrobnejšie informácie podá Mgr. Oliver Solga, zástupca primátora, Mestský úrad, č. dv. 3, č. tel.: 6901 104. Tu je dostupný aj reštaurátorský prieskum a fotodokumentácia.

5. Prihlášky zašlite na adresu: Mestský úrad, Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok alebo osobne do podateľne na druhom poschodí č.dv. 23. Prihlášky musia byť výrazne označené na obálke heslom: "Reštaurovanie MS".

6. Termín ukončenia podávania prihlášok je 15. február 2000, do 12.00 hod.

7. Uchádzači, ktorí podajú platnú prihlášku, budú písomne pozvaní na osobný pohovor s členmi výberovej komisie. 


Ohodnoťte článok: