Pred rozsiahlou rekonštrukciou

Január 2000 / Prečítané 2103 krát
Mesto Pezinok získalo grant z PHARE vo výške 2 mil. eúr na rekonštrukciu tepelného hospodárstva. Rozhodnutiu o pridelení grantu predchádzalo spracovanie auditu a vypracovanie koncepcie obnovy tepelného hospodárstva, pričom sa mesto muselo zaviazať, že štvrtinu vynaložených nákladov uhradí z vlastného rozpočtu.
O ďalšom postupe pri realizácii tohto projektu nás informoval riaditeľ Podniku bytových služieb a.s. Pezinok Severín Sandtner:

 - Teraz do konca februára spracúvame projektovú  dokumentáciu. Potom požiadame o stavebné povolenie a skompletizovanú dokumentáciu odovzdáme na Úrad vlády SR, ktorý vypíše medzinárodnú súťaž na výber generálneho dodávateľa stavby. Navrhujeme, aby rekonštrukcia bola rozvrhnutá na štyri etapy v priebehu troch rokov. Prvá etapa sa má začať už v tomto roku, po ukončení zimného vykurovania, za predpokladu, že bude urobený výber generálneho dodávateľa včas. Prvá etapa rieši rekonštrukciu zastaranej centrálnej kotolne a výmenníkovej stanice na sídlisku Juh a terajšie výmenníkové stanice na sídlisku Za hradbami a na ulici 1. mája budú prebudované na plynové kotolne. V druhej etape v roku 2001 príde na rad rekonštrukcia kotolne a výmenníkových staníc na sídlisku Sever. V roku 2002 sú naplánované ďalšie dve etapy. Zahŕňajú rekonštrukciu dvoch plynových kotolní na Záhradnej ulici a prestavby primárnych rozvodov na sídliskách Sever a Juh.

Ohodnoťte článok: