Obce z regiónu spoločne

Január 2000 / Prečítané 2012 krát
Prvé tohtoročné pracovné stretnutie starostov a primátorov Malokarpatského regiónu, ktoré sa uskutočnilo 11. januára a viedol ho pezinský primátor I. Pessel, bolo venované jednak aktuálnej príprave regiónu na medzinárodný veľtrh CR Slovakiatour a tiež prípravám na grantový projekt ISPA. Tento je potencionálnym zdrojom získania finančnej pomoci zo strany Európskej únie na riešenie problémov regiónu v oblasti životného prostredia. Podľa predbežných úvah bude pravdepodobne prioritou dobudovanie kanalizácie a čistiarní odpadových vôd.

Ohodnoťte článok: