Mestský úrad Pezinok

Jún 1999 / Prečítané 2175 krát
1. celodenná prevádzka
(v júni soboty a nedele, v júli a auguste všetky dni)
– deti do 6 rokov ............................................................. 8.- Sk
– deti nad 6 rokov a dospelí .......................................... 20.- Sk
Poplatok je stanovený pre pobyt na kúpalisku od 10.00 do 17.00 hod.
2. poldenná prevádzka
(v júni pondelok až piatok)
– deti do 6 rokov ............................................................ 4.- Sk
– deti nad 6 rokov a dospelí ......................................... 15.- Sk
Poplatok je stanovený pre pobyt na kúpalisku od 14.00 do 17.00 hod.
3. večerná prevádzka
V čase od 18.00 do 22.00 hod., t. j. počas večernej prevádzky kúpaliska platí jednotné vstupné 20.- Sk.

Ohodnoťte článok: