Príbehy zo života

Jún 1999 / Prečítané 2226 krát
     Na pezinskom cintoríne sa nachádza pomník v gotickom slohu s nápisom: Thomas Grene PRESTON Oberleitnant, 10. 2. 1816 - 10. 8. 1849. Preston bol Angličanom, ako vojak z povolania mal hodnosť nadporučíka. Žil v Pezinku a bol ženatý s jednou vzdialenou príbuznou mojej starej matky. V roku 1849 v súvislosti s prevádzkou tzv. "Konky" medzi Bratislavou a Trnavou sa konala v hostinci U zeleného stromu (budova kde je Savojka) slávnostná hostina za účasti viacerých osobností z celej prešporskej župy. Hostina sa zakončila podávaním závinu. Kuchárka sa ale zmýlila a namiesto cukru svoj výtvor posypala arzénom, ktorý mala pripravený proti potkanom.
    Následok tohoto omylu bol tragický, lebo ešte počas posedenia začal arzén pôsobiť a asi štyridsať účastníkov prišlo v súvislosti s tým o život. Čo sa stalo s nešťastnou kuchárkou, o tom už kronika mlčí.
    O tejto tragédii mi rozprávala moja stará matka, ale aj otec, ktorý sa to tiež dozvedel od vtedy ešte žijúcich pamätníkov. Preston sa tiež zúčastnil na tejto hostine.
JUDr. Aristrid Jamnický

Ohodnoťte článok: